MPcar
MPcar stluczka

DOSTĘPNE SAMOCHODY ZASTĘPCZE

Samochód zastępczy

Samochód zastępczy udostępniamy bezpłatnie dla osoby, której w wyniku kolizji drogowej lub wypadku drogowego został uszkodzony samochód, a obowiązek naprawienia szkody leży na sprawcy tego zdarzenia posiadającym ważne ubezpieczenie OC. Dostępność samochodu zastępczego nie jest uwarunkowana od posiadanego samochodu (uszkodzonego), jego roku czy też firmy ubezpieczeniowej sprawcy.

Gwarancja jakości

Poszkodowany nie musi do naszej firmy dostarczać żadnych gwarancji pokrycia wynajmu przez firmę ubezpieczeniową czy też zgody na taki wynajem – dzięki temu samochód zastępczy możemy wynająć już w dniu powstania szkody. Nie musisz wpłacać nam żadnej kaucji zabezpieczającej wynajem

Poszkodowany może skorzystać z wynajmu w MPcar bez względu na to czy uszkodzony samochód wykorzystywany był do prowadzenia działalności gospodarczej czy też służył do celów prywatnych. Nieistotny jest również rocznik posiadanego auta ani firma ubezpieczeniowa – pomagamy każdemu poszkodowanemu

Copyright by Łukasz Iwaniuk