Allianz Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
infolinia: 801 10 20 30 lub (22) 567 12 02
www.allianz.pl

Axa Direct

AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT)
ul. Chłodna 51
00-867 Warszaw
infolinia. (22) 599 95 22
www.axadirect.pl

Aviva

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
infolinia. 801 888 444 lub (22) 557 44 44
www.aviva.pl

Axa

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawapo
infolinia. (22) 599 95 22
www.axa-polska.pl

Benefia

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa
infolinia. 801 080 300 lub (22) 212 20 30
www.benefia.pl

Bre

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (mDirect)
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa
infolinia. 801 884 444 lub (22) 459 10 00
www.breubezpieczenia.pl

BTA

BTA Insurance Company SE (reprezentat w Polsce : RESO Europa Service)
ul. K. Valdemara 63, Riga
LV – 1142, ŁOTWA
infolinia. (+48) 87 565 4444
www.bta.lv

AIG EUROPE LIMITED

AIG EUROPE LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
infolinia. (22) 528 51 00
www.aig.com.pl

Compensa

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162 (biurowiec Mistral)
02-342 Warszawa
infolinia. 801 120 000 lub (22) 501 61 00
www.compensa.pl

Concordia

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
infolinia. (61) 858 48 08 lub (61) 858 48 65
www.concordiaubezpieczenia.pl

Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
infolinia. 801 107 107 lub (58) 555 60 00,
www.ergohestia.pl

Generali

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
infolinia. (22) 543 0 543 lub 801 343 343
www.generali.pl

Greenval Insurance

GREENVAL INSURANCE Company Ltd.
Trinity Point
10-11 Leinster Street South
Dublin 2, IRLANDIA
www.greenval-insurance.com

Proama

Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce (PROAMA)
ul. Żaryna 2 B , budynek D
02-593 Warszawa
www.proama.pl

InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
infolinia. (22) 212 20 12
www.interrisk.com.pl

Liberty

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Libarty Direct)
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
infolinia. (22) 589 95 21
www.libertydirect.pl

Link 4

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszaw
infolinia. 801 44 44 44 lub 601 44 44 44 lub (22) 444 44 44
www.link4.pl

MTU

Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (MTU)
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
infolinia. 801 107 108 lub (58) 555 62 22
www.mtu.pl

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Domaniewska 50A (budynek ALFA)
02-672 Warszawa
infolinia. (22) 570 47 48
www.tuwpocztowe.pl

Gothaer

GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
infolinia. (22) 539 31 00
www.gothaer.pl

TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
infolinia. (22) 894 47 72
www.tuw.pl

UNIQUA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
inoflinia.(42) 63 44 700
www.uniqa.pl

WARTA

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
infolinia. 801 308 308 lub 502 308 308
www.warta.pl

Europa S.A.

EUROPA S.A.
Pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
infolinia. 801 500 300 lub (71) 33 41 887
www.tueuropa.pl

AIG

Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce (obecnie AIG)
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
infolinia. (22) 528 51 00

HDI

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (obecnie WARTA)
Al. Jerozolimskie 133a
02-304 Warszawa
infolinia. 801 801 181 lub (22) 44 99 999
www.warta.pl

PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
infolinia. (22) 551 51 00

UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
NIP: 525–15–66–173
tel. 22 333 73 26-27, faks 22 333 73 29